Organització Empresarial Catalana de la Formació (CatFormació)

C/ Roger de Llúria, 155 - entlo 3ª
08037 BARCELONA
Tlf.: (93) 217.25.15
Fax: (93) 217.14.64
E-mail:info@catformacio.org
Web:www.catformacio.org